Konferencja podsumowująca projekt GEQ

Czy równość płci w życiu rodzinnym, w szkole, na rynku pracy wpływa na nasze zdrowie, poczucie szczęścia i satysfakcję z życia? Jaką rolę odgrywa równość płci w budowaniu egalitarnego społeczeństwa? W jaki sposób kształtować polityki publiczne, aby promować rozwój równego i sprawiedliwego społeczeństwa?

Zapraszamy do wspólnej dyskusji, wymiany wiedzy i poglądów dotyczących równości płci i jakości życia podczas konferencji

RÓWNOŚĆ PŁCI I JAKOŚĆ ŻYCIA

Rola równości płci w rozwoju w Europie na przykładzie Polski i Norwegii

która odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2016 roku w godzinach od 10.00 do 14.00 w sali konferencyjnej Fundacji im. Stefana Batorego przy ulicy Sapieżyńskiej 10a w Warszawie.

Podczas konferencji przedstawione zostaną wyniki ogólnopolskich badań przeprowadzonych w roku 2015 nareprezentacyjnej próbie Polek i Polaków dotyczące wpływu równości płci w różnych obszarach życia nasatysfakcję z życia i zdrowie. W drugiej części konferencji eksperci skomentują wyniki badań pod kątem polityk publicznych odnoszących się do równości płci.

Komferencja będzie dwujęzyczna (po polsku, z symultanicznym tłumaczeniem na język angielski)

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w konferencji do dnia 12 kwietnia 2016 wysyłając e-mail naadres: geq@uj.edu.pl. W tytule e-maila proszę wpisać „Konferencja GEQ", a w jego treści swoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (telefon, e-mail, afiliacja).

​Udział w konferencji jest bezpłatny.

 

 

Program konferencji

10:00 - 10:30           Powitanie:  Krystyna Slany (Uniwersytet Jagielloński); Agnieszka Kozłowska-Rajewicz
                                (Parlament Europejski); J.E. Karsten Klepsvik (Ambasada Królestwa Norwegii),
                                 Øystein Gullvåg Holter (Uniwersytet w Oslo)

10:30 – 11.15          Prezentacja wyników badania sondażowego GEQ, cz. I 

                                 Moderacja: Krystyna Slany (Uniwersytet Jagielloński)

10:30 - 10:45             Ewa Krzaklewska (Uniwersytet Jagielloński):
                             Wpływ równości płci na jakość życia - metodologia, model analityczny i głónwe wyniki 

10:45 – 11:00             Anna Ratecka (Uniwersytet Jagielloński): Życie rodzinne a równość płci

11:00 – 11:15             Barbara Woźniak (Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego):
                                 Przemoc w związkach a równość płci       

11:15 – 11:30             Dyskusja

11:30 – 11:45             Przerwa kawowa

11:45 – 12:15           Prezentacja wyników badania sondażowego GEQ, cz. II

11:45 – 12:05             Marta Warat (Uniwersytet Jagielloński), Trine Rogg Korsvik (Uniwersytet w Oslo):
                                 Sytuacja na rynku pracy a równość płci/GE and work

12:05 - 12:20             Beata Tobiasz-Adamczyk (Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego):
                                 Zdrowie a równość płci

12:20 – 12:30             Dyskusja

12:30 – 13:15           Panel dyskusyjny

                                 Moderacja: Beata Kowalska (Uniwersytet Jagielloński)

                                  Uczestnicy/czki: Elżbieta Korolczuk (Södertörn University);
                                  Øystein Gullvåg Holter (Uniwersytet w Oslo),
                                  Giovanna Lauro (Promundo)
                                  Agnieszka Rymsza (Doradca Pełnomicnika Rządu ds. Społeczeństwa
                                  Obywatelskiego, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów) 

13:15 – 13:45              Dyskusja

13:45 – 14:15              Lunch