Raprort finalny z wynikami badań sondażowych GEQ

W projekcie GEQ przeprowadzono sondaż na reprezentatywnej próbie 1500 respondentów. 

Szczegółowe wyniki można znaleźć w raporcie do pobraniatutaj.