Analiza norweskich polityk publicznych w zakresie równości płci

W raporcie dr Trine Krosivk analizuje założenia norweskich polityk publicznych w zakresie równości płci, jak też ich realizację w praktyce na przestrzeni ostatnich dekad. Komisja Równości ograniczając swoje działania w zakresie równości płci do parytetu oraz "gender mainstreamingu", zwraca mniejsza uwagę na inne wymiary jakości płci. W niniejszym tekście refleksji poddane zostaną również inne obszary, które mają kluczowe znaczenie dla równości płci  jak na przykład działania w celu ułatwienia godzenia ról rodzinnych i zawodowych.

WP 2.1 Gender equality policies in Norway: "Everybody's job, nobody's responsibility"?

 

Analiza porównawcza norweskich i polskich polityk publicznych w zakresie równości płci

Niniejsza analiza polityk publicznych w formie working paper została przedstawiona przez dr Martę Warat i dr Trine Korsvik na konferencji w Roskilde w listopadzie 2014 roku. 

Prezentacja dostępna jest tutaj.

Na podstawie analizy porównawczej przygotowywany jest artykuł naukowy. 

 

 

Rozwój polityki równości płci w Polsce. Przegląd sukcesów i ograniczeń

Polityka równości płci nadal pozostaje nowym zjawiskiem w Polsce. Upadek komunizmu wpłynął na porządek płci w kraju. Po roku 1989, polityka równości płci postrzegana była jako pozostałość po komunizmie oraz socjalistycznych politykach państwowych. Demokratyczna transformacja kraju wzmocniła tradycyjną wizję kobiet jako matek i żon, spowodowała ich marginalizację w sferze publicznej, natomiast anty-feministyczny dyskurs przybrał na sile. Nie dziwi więc fakt, że polityka równości płci w Polsce nie miała szansy stać się ważnym elementem polityki państwa. 

Celem raportu jest prześledzenie w jaki sposób polityka równości płci była wprowadzana do polskiego prawodastwa i polityki państwa.

WP2.2_Warat_Rozwój polityki równości płci w Polsce. Przegląd sukcesów i ograniczeń

Prawa reprodukcyjne i równość płci w Polsce po roku 1989

Niniejsza analiza prezentuje realizację polityk publicznych w Polsce po roku 1989 w obszarze zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego w kontekście równości płci.

 

WP2.3. Reproductive_Rights_and_Gender_Equality_in_Poland_after_1989 oraz  Annex