Prezentacje wyników projektu na konferencji Społeczeństwo a płeć - problemy, wyzwania, perspektywy badawcze

Konferencja odbyła się na Uniwersytecie Łódzkim w dniach 11-12 października 2018

Profesor Krystyna Slany wygłosiła wykład plenarny "Gender w kontekście migracyjnym", uwzględniając w nim również kwestie równości płci i wyniki projektu GEQ.

Natomiast dr Ewa Krzaklewska z Eweliną Ciaputą o równości płci w dzieciństwie i wpływie tych doświadczeń na postawy w dorosłym życiu (na podstawie danych projektu GEQ - link; geq.socjologia.uj.edu.pl), a prof. Krystyna Slany z Anna Ratecką o praktykowaniu równości płci w polskich rodzinach.

Więcej szczwegółów można znaleźć na stronie konferencji:

http://www.socgender.uni.lodz.pl/konferencje/konferencja/konferencja-spoleczenstwo-a-plec/

Data opublikowania: 19.11.2018
Osoba publikująca: Anna Ratecka

Artykuł Beaty Kowalskiej i Marty Warat w Societas/Communitas

Artykuł "On Gender Equality in Polish Democracy" autorstwa Beaty Kowalskiej i Marty Warat ukazał się w specjalnym numerze czasopisma Societas/Communitas poświęconym Marii Ossowskiej.

 

Numer 2(22)/2016 - Morality, Law and Ethos. Maria Ossowska (1896-1974) - In Memoriam

 

Abstrakt artykułu:
Maria Ossowska was a feminist and democrat. In her opinion, democracy meant equality of rights. Prejudice towards women not only prevented the development of democratic society, but was also a fundamental intellectual error. Her scholarly contribution in the field of democracy was complemented by engagement in public issues. How is this idea of equality – especially “being privileged or underprivileged” on the grounds of gender – implemented in contemporary, democratic Poland?

Data opublikowania: 16.10.2017
Osoba publikująca: Anna Ratecka