Prezentacje wyników projektu na konferencji Społeczeństwo a płeć - problemy, wyzwania, perspektywy badawcze

Konferencja odbyła się na Uniwersytecie Łódzkim w dniach 11-12 października 2018

Profesor Krystyna Slany wygłosiła wykład plenarny "Gender w kontekście migracyjnym", uwzględniając w nim również kwestie równości płci i wyniki projektu GEQ.

Natomiast dr Ewa Krzaklewska z Eweliną Ciaputą o równości płci w dzieciństwie i wpływie tych doświadczeń na postawy w dorosłym życiu (na podstawie danych projektu GEQ - link; geq.socjologia.uj.edu.pl), a prof. Krystyna Slany z Anna Ratecką o praktykowaniu równości płci w polskich rodzinach.

Więcej szczwegółów można znaleźć na stronie konferencji:

http://www.socgender.uni.lodz.pl/konferencje/konferencja/konferencja-spoleczenstwo-a-plec/

Data opublikowania: 19.11.2018
Osoba publikująca: Anna Ratecka

Kwestionariusz Równość Płci i Jakość Życia - Blueprint kwestionariusza europejskiego

Dostępny tutaj Blueprint kwestionariusza jest propozycją wspólnego europejskiego kwestionariusza w zakresie równości płci. Może być również wykorzystywany badaniach narodowych lub regionalnych. Ten model badawczy jest elastyczny i pozwala na dostosowane do lokalnych uwarunkowań. 

Kwestionariusz ten został stworzony w odpowiedzi na konieczność zbudowania pogłębionej wiedzy dotyczącej równości płci, indeksów mierzących równość płci i innych narzędzi wykorzystywanych do tej pory w badaniu sytuacji kobiet i mężczyzn. W miejsce ograniczonej liczby zmiennych, zazwyczaj związanych ze sferą publiczną, nasza propozycja zawiera zmienne dotyczące większości sfer życia, w tym dzieciństwa, dorastania, pracy, gospodarstw domowych i rodzin, opieki, aktywności społecznej, doświadczeń dyskryminacji i poglądów na równość płci, przemocy, zdrowia i jakości życia.

Kwestionariusz ten ma na celu zmapowanie (nie)równości płci jako indywidualnego doświadczenia w biegu życia w różnych obszarach i analizowanie wpływu równości płci na jakość życia.

Kwestionariusz został przygotowany przez konsorcjum badawcze GEQ z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu w Oslo na podstawie badań Norway 2007, kwestionariusza GEQ 2015 i innych badań, w tym IMAGES.

Więcej szczegółów znajdą Państwo w Blueprint Guide przygotowanym przez Oysteina Holtera i Ewę Krzaklewską.

 

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.

 

Kwestionariusz Blueprint

Przewodnik - Blueprint Guide