Prezentacje wyników projektu na konferencji Społeczeństwo a płeć - problemy, wyzwania, perspektywy badawcze

Konferencja odbyła się na Uniwersytecie Łódzkim w dniach 11-12 października 2018

Profesor Krystyna Slany wygłosiła wykład plenarny "Gender w kontekście migracyjnym", uwzględniając w nim również kwestie równości płci i wyniki projektu GEQ.

Natomiast dr Ewa Krzaklewska z Eweliną Ciaputą o równości płci w dzieciństwie i wpływie tych doświadczeń na postawy w dorosłym życiu (na podstawie danych projektu GEQ - link; geq.socjologia.uj.edu.pl), a prof. Krystyna Slany z Anna Ratecką o praktykowaniu równości płci w polskich rodzinach.

Więcej szczwegółów można znaleźć na stronie konferencji:

http://www.socgender.uni.lodz.pl/konferencje/konferencja/konferencja-spoleczenstwo-a-plec/

Data opublikowania: 19.11.2018
Osoba publikująca: Anna Ratecka

Prezentacje wyników projektu podczas XVI Ogólnopolskiego Zjazdu Socjogicznego

Wydarzenie specjalne "Równość płci wartością narodową Polaków?" odbyło się w dniu 16 września, w godz. 14:00-15:00 w sali C107. Podczas wydarzenia pzedstawione zostały najważniejsze wyniki projektu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewelina Ciaputa wygłosiła podczas sesji "Uwikłani w płeć - od wytwarzania i reprodukowania męskości po formy przekraczania płci" referet "Męskość troski - zmiana pokoleniowa i wpływ rodziny pochodzenia". Prezentacja do pobrania tutaj.

 

Data opublikowania: 13.09.2016
Osoba publikująca: Anna Ratecka