Prezentacja wyników projektu GEQ

Konferencja kończąca projekt GEQ miała miejsce w Warszawie w dniu 19 kwietnia 2016 w sali Fundacji Batorego. Obrady zostały otwarte przez Ambasadora Norwegii Karsten'a Klepsvik oraz europosłankę Agnieszkę Kozłowską-Rajewicz. Uczestniczyło w niej ponad 80 osób reprezentujących m.in. uniwersytety i jednostki badawcze, instytucje państwowe i organizacje pozarządowe. 

Po oficjalnym otwarciu, Ewa Krzaklewska zaprezentowała wypracowany przez zespół badawczy, pod kierownictwem prof. Krystyny Slany, model przedstawiający relacje między równością płci w związkach i rodzinach a jakością życia. Następnie omówione zostały wyniki dotyczące poszczególnych obszarów objętych badaniem ankietowym: życia rodzinnego (Anna Ratecka), przemocy (dr Barbara Woźniak), pracy i aktywności zawodowej (dr Marta Warat i dr Trine Korsvik) oraz zdrowia (prof. Beata Tobiasz-Adamczyk).

W drugiej części konferencji odbył się panel dyskusyjny prowadzony przez dr hab. Beatę Kowalską, podczas którego wyniki projektu dyskutowali: prof. Oystein Holter, dr Elżebieta Korolczyk, dr Agnieszka Rymsza i Giovanna Lauro.

Szczegółowe wyniki badań można znaleźć w raporcie z badań, do ściągnięcia tutaj.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data opublikowania: 25.04.2016
Osoba publikująca: Anna Ratecka