W wydawnictwie Peter Land ukazała się książka zawierająca teoretyczne i metodologiczne podstawy badania równości płci w Polsce i w Norwegii

Książka Gender Equality and Quality of Life. Perspectives from Poland and Norway pod redakcją Marty Warat, Ewy Krzaklewskiej, Anny Rateckiej i Krystyny Slany zawiera teoretyczne podstawy badań nad równością płci i jakością życia a także wyniki analiz polityk równości płci w Polsce i w Norwegii. 

Książka jest dostępna na stronie wydawnictwa